288 Views0

LPG Asia World SPA Convention 2018 – 布吉之旅花絮: 沙灘派對

 

最近我地集結了LPG布吉派對的影片及照片花絮,

快點睇下見唔見你地既蹤影🤗🤗🤗

 

睇見D相都好想LPG快D再舉辦下一次既大型活動呀!

8/F,Far East Consortium Building, 204-206 Nathan Rd.,Jordan, Hong Kong
Mon-Fri: 09:00-18:00
WhatsApp chat